RSS Feeds: 4630 Disa singel , Bettys bay
PDF Print E-mail
4630 Disa singel , Bettys bay
Address:      4630 Disa singel , Bettys bay
Description:     

Trim Bosse tot onder 1.5 m.Verwyder dooie grondvlaag material.Verwyder Port Jacson en alle uitheemse groeisels.

Alles volgens Munisipale spesifikasies.

20 11 2012 Meeste van erg hoee taibosse reeds verwyder.Sporadiese Port Jackson moet nog verwyder word. Meeste droee takke reeds verwyder.Reen vertraging om 13h00 . Voortsetting van werk om 21 11 2012 afhangende van weer.

21 11 2012 Alle Port Jacsons is verwyder.Voorste linie op erf wat oor 2 meter was alles afgetrim en dooie houte op grond als verwyder.

Werk is voltooi.

 

Latitude: -34.35775016173537
Longitude: 18.88871669769287
HouseID:      70
Title:      4630 Disa singel , Bettys bay
Address:      4630 Disa singel , Bettys bay
Description:     

Trim Bosse tot onder 1.5 m.Verwyder dooie grondvlaag material.Verwyder Port Jacson en alle uitheemse groeisels.

Alles volgens Munisipale spesifikasies.

20 11 2012 Meeste van erg hoee taibosse reeds verwyder.Sporadiese Port Jackson moet nog verwyder word. Meeste droee takke reeds verwyder.Reen vertraging om 13h00 . Voortsetting van werk om 21 11 2012 afhangende van weer.

21 11 2012 Alle Port Jacsons is verwyder.Voorste linie op erf wat oor 2 meter was alles afgetrim en dooie houte op grond als verwyder.

Werk is voltooi.

 

Expiration date:      2013-11-15

Gallery
no such file no such file no such file no such file no such file
   Google